آنالیزا یعنی …

🗂 آنالیزا یعنی
📌آ: آزادی مالی 💸.
📌ن: نگاه و نظارت🔦 بر درآمدها و هزینه ها.
📌ا: اطلاع 🛎 از آخرين تحولات مالی و اقتصادی.
📌ل: لزوم برنامه ریزی امور مالی برای کنترل حساب📆.
📌ی: یاری شما🤝 برای داشتن روشی سهل و آسان برای آگاهی از دخل و خرج ها در زمینه های مختلف زندگی.
📌ز: زمان ⏰ مناسب برای شکار فرصت های اقتصادی و بهره بردن از آنها.
📌ا: اهمیت دادن به امور مالی زندگی 🕵🏻که یکی از مهمترین بخش زندگی انسان است که می تواند سایر بخش های زندگی را تحت تاثیر قرار دهد.

خلاصه یعنی اینکه…

آزادی مالی یعنی اینکه نذاریم امور مالی جای چیزای مهمتر زندگیمون رو بگیرن. یعنی اینکه ذهنمون از مسائل مالی آزاد باشه تا بتونیم از چیزهای مهم تر زندگیمون مثل خانواده و مسافرت کردن لذت ببریم.

با اپليكيشن آنالیزا 📲 می توانیم ضمن حفظ آزادی مالی خود، با برنامه ریزی دقیق حساب خود را کنترل کنیم. بر درآمدها 📈و هزینه ها 📉خود کنترل داشته باشیم. ودر نهایت به سهولت با داشتن آخرین تحولات اقتصادی 🗞 در فرصتی مناصب از این فرصت ها برای بهبود وضعیت اقتصادی خود بهره برداری کنیم.

Summary