الکام_استارز

حضور آنالیزا در الکام استارز 2017

تیم استارتاپی آنالیزا منتظر دیدن شما در نمایشگاه الکام استارز 2017 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران خواهد بود. برای سال دوم، استارتاپ های بخش خدمات نرم افزاری در سالن الکام استارز حضور خواهند داشت تا دستاورد های خود را ارائه دهند. آنالیزا نیز در همین راستا غرفه ای خواهد داشت تا بیشتر و بهتر Read more about حضور آنالیزا در الکام استارز 2017[…]