آنالیزا یعنی …

🗂 آنالیزا یعنی 📌آ: آزادی مالی 💸. 📌ن: نگاه و نظارت🔦 بر درآمدها و هزینه ها. 📌ا: اطلاع 🛎 از آخرين تحولات مالی و اقتصادی. 📌ل: لزوم برنامه ریزی امور مالی برای کنترل حساب📆. 📌ی: یاری شما🤝 برای داشتن روشی سهل و آسان برای آگاهی از دخل و خرج ها در زمینه های مختلف زندگی. Read more about آنالیزا یعنی …[…]